Arija Skrides prēmija

Godājot dzelzavieti - Latvijā un pasaulē zināmo ainavu gleznotāju Ariju Skridi, katru mācību gadu Dzelzavas pamatskolas skolēniem tiek piešķirta gleznotāja Arija Skrides vārdā nosauktā prēmija par sasniegumiem mācību darbā un aktīvu radošo darbību. 

 

Prēmijas galvenais mērķis ir motivēt skolēnus apgūt eksakto zinātņu mācību priekšmetus, kā arī atbalstīt radošumu vizuālajā mākslā. Saskaņā ar nolikumu prēmija tiek izmaksāta katra mācību semestra noslēgumā, ar naudas balvām prēmējot 8.-9.klašu skolēnus, kuri ieguvuši augstākos novērtējumus eksaktajos priekšmetos.

 

Savukārt pavasara semestrī papildus tiek pasniegta prēmija vizuālajā mākslā, kurā saskaņā ar žūrijas vērtējumu tiek apbalvoti labāko zīmējumu autori 1-4 klašu grupā un 5-9.klašu grupā. 

Fonda vizuālās mākslas konkura žūriju veido - fonda dibinātājs Andris Skride, māksliniece Anna Heinrihsone, pianiste Lauma Skride, mākslas kritiķis - Vilnis Vējš. 


Prēmijas nolikums      Prēmijas laureāti     Par gleznotāju Ariju Skridi